Pojmovnik teorije glasbe

grški izraz theoria (θεωρία) se v latinščino prevaja kot kontemplacija – opazovanje, motrenje, razmišljanje, razglabljanje ...

Naslov   Pojmovnik teorije glasbe | ISSN 1855-9166 | URL || Izdajatelji   Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo, 2008-, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Laboratorij za računalniško grafiko in multimedije, 2016- Oddelek za glasbeno pedagogiko in Oddelek za kompozicijo in teorijo glasbe Akademije za glasbo, 2016- ||  Uredniki   Leon Stefanija (FF), Špela Vintar (FF), Branka Rotar Pance (AG), Dušan Bavdek (AG), Nico Schüler (Texas State University), Matija Marolt (FRI), Peter Šavli (KGBL) || Recenzenta   Dr. Dalibor Davidović, Dr. Daniel J. Jenkins  || Jezikovni svetovalec in lektoriranje za slovenščino   dr. Hotimir Tivadar

Pojmovnik je v prvotni obliki nastal v okviru projekta Pojmovnik teorije glasbe je prvotno nastal v okviru projekta Računalniško poučevanje teorije glasbe - vodja in tehnična podpora dr. Leon Stefanija (leon.stefanija@ff.uni-lj.si) in dr. Nico Schüler (nico.schuler@txstate.edu). Subvencioniran je bil kot del vseživljenjskega učenja pri Ministrstva za Šolstvo v sodelovanju z Evropskim socialnim skladom. Od leta 2016 naprej ga soustvarja širša uredniška ekipa. Avtorstvo je navedeno na vsaki enoti posebej in je na voljo pod licenco Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported (Slovenija: http://creativecommons.si). 

Author