ETEROFON = ♦TEREMIN♦ = ♦TEREMINOVOX♦ = (THEREMIN) = (THEREMINOVOX)

ANG: aetherophone, etherophone, aetherophon; NEM: Ätherophon, Aetherophon; FR: aétérophone; IT: eterofono.

ET: Grš. aithr = čisto, jasno nebo (‹DE›, 345); phōn = glas, zvok (‹KLU›, 544).

D: »(Naziv za) zgodnji elektronski glasbeni instrument, ki ga je v Rusiji okrog leta 1920 razvil L. Teremin. Eterofon je sestavljen iz škatle, v kateri so elektronske komponente in iz katere štrli kovinska palica. Višina tona je odvisna od oddaljenosti izvajalčeve roke od palice. Druga roka se uporablja za prekinjanje tona, če ni treba dobiti glissanda iz prejšnjega tona. Intenziteta tona se nadzira z nožnim pedalom. Iz eterofona se je razvil izpopolnjen elektronski glasbeni instrument, teremin.« (‹FR›, 28)

KM: Vglavnini virov se e. ne navaja v pomenu zgornje D, temveč kot sopomenka z elektrofoni kot posebno skupino glasbenih instrumentov (v ‹EN›, 14, in v ‹HI›, 18, se navaja tudi e. v smislu omenjene D; o elektrofonih gl. KR električnih glasbenih instrumentov).

V ‹L›, 38, se navaja kot FR-naziv samo »Théréminovox« (iz neznanih razlogov z velikim T), medtem ko se v ‹LARE›, 517, navaja tudi »aétérophone«.

GL: elektronski glasbeni instrumenti.

PRIM: teremin = tereminovox = (theremin) = (thereminovox).

‹GRI›, I, 30; ‹P›, 78; ‹RUF›, 27 = vodilka k »Theremingerät« (=teremin)

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!