DERIVACIJSKA VRSTA, SERIJA = ♦IZVEDENA VRSTA, SERIJA♦

ANG: derivation row, derived set; NEM: abgeleitete Reihe; FR: série derivée; IT: serie derivata.

ET: Derivacija; serija.

D: Naziv za dvanajsttonsko vrsto, serijo, ki jo dobimo z derivacijo.

GL: agregat (D 2), derivacija, dvanajsttonska vrsta, serija, vrsta, oblika vrste, serije, podvrsta, podserija, segment (vrsta, serije), sekundarna vrsta, serija, serija, simetrična vrsta, serija.

‹FR›, 21; ‹HO›, 306; ‹L›, 470

error: Content is protected !!