VZORČEVALNIK = (♦SAMPLER♦)

ANG: (sound) sampler; NEM: Sampler, Sound sampler.

D: »(Naziv za) posebno uporabo digitalnega snemanja, ki se je razvilo za živo izvedbo (tj. izvedbo v realnem času). Omogoča reprodukcijo zvočnega dokumenta1 v realnem času s klaviaturo (ali, pri modernih instrumentih, s katerimkoli MIDI-regulatorjem) … Klaviatura se uporablja za spreminjanje hitrosti reprodukcije zvočnega dokumenta … Obstaja recipročen odnos med pristnostjo vzorčenja in uporabo spomina. Čim večja je hitrost vzorčenja, tem boljša je pristnost (reprodukcije), ker se je ohranilo več … frekvenc (v idealnem primeru se vse ohranijo). Po drugi strani velika hitrost vzorčenja zahteva tudi več spomina, ki ga moramo uporabiti v določenem času vzorčenja … Vzorčnik lahko obdeluje zvočni dokument podobno sintetizatorju (tj. s filtrom in generatorjem ovojnice), lahko pa združuje nekaj zvočnih vzorcev pod nadzorom le ene tipke … Vzorčni zvoki se lahko združujejo s sintetiziranimi zvoki. Npr. (pri zanki) se lahko uporabi kratek zvočni dokument na začetku zvoka (pri vnihavanju), sintetizirana oblika vala pa za preostanek. Mnogi digitalni sintetizatorji uporabljajo to tehniko, da bi lahko združevali realnost vzorčnih zvokov z visoko ravnijo nadzora barve, kar omogoča digitalna sinteza zvoka. Med instrumente, ki omogočajo tako vzorčenje kot digitalno snemanje, spadata Fairlight in Synclavier. Pomembne sklope za vzorčenje proizvajajo E-mu Systems (‘Emaxovi’ posnemovalniki), Ensoniq … Kurzweil, Roland in Akai … Skoraj vsi moderni elektronski (glasbeni) instrumenti vključujejo tudi sintetizatorje …, na neki način uporabljajo vzorčenje.« (‹DOB›, 137–139)

GL: avtomatska glasba = računalniška glasba (t. 2 v D), digitalni sintetizator, elektronska glasba, elektronski glasbeni instrumenti, izvedba v realnem času, vmesnik = (interface), MIDI, sintetizator = (synthesizer), sinteza zvoka, ­posnemovalnik = (emulator), vzorčenje = (sampling), živa elektronska glasba = (live electronic music) = (live–electronics)

PRIM: (vzorčevalnik).

‹BKR›, V, 100

1 V ‹DOB›, 137, se opozarja na bistveno razliko v pomenu zvočnega dokumenta (= »soundfile«) in vzorca (= »sample«): zvočni dokument se nanaša na digitaliziran zvok v celoti, medtem ko se vzorec nanaša na vsako posamezno binarno število, ki tvori sestavni del zvočnega dokumenta.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!