TEREMINOVOX = ♦ETEROFON♦ = ♦TEREMIN♦ = (THEREMIN) = (THEREMINOVOX)

ANG: thereminovox; NEM: Thereminovox, Theremingerät (‹RUF›, 516); FR: théréminovox (‹HI›, 476 – gl. KM); IT: tereminovox, thereminovox (‹RIC›, IV, 379 – gl. KM).

ET: Po konstruktorju L. Tereminu; lat. vox = glas.

KM: V ‹HI›, 476, je omenjen t. v FR-zapisu (= »théreminovox«), enako kot druge FR-ustreznice za eterofon. V slovenskem zapisu je viden izostanek črke h, in sicer zaradi transkripcije ruskega imena Teremin (kot pri tereminu). V ‹BASS›, IV, 536, je omenjen pojem s h-jem, čeprav je v istem viru teremin zapisan brez h (gl. ‹BASS›, IV, 531), enako kot konec koncev »Lev Teremin«, na katerega se tukaj sklicuje. Tudi v ‹RIC›, IV, 379, se bralca s »thereminovoxa« (s h-jem) napoti na teremin (brez h-ja).V ‹GRI›, kjer se sicer za termin teremin ponuja tudi ruska oblika »termenvoks« (gl. ‹GRI›, III, 575, in KM teremina), t. ni omenjen.

GL: elektronski glasbeni instrumetni.

PRIM: eterofon = teremin = (theremin) = (thereminovox).

TETRAFONIJA = KVADROFONIJA

NEM: Tetraphonie.

ET: Grš. predpona tetra- (iz téttares, téssares) = štiri (‹DE›, 1129); phōn = glas, zvok (‹KLU›, 544).

KM: Pojem je najti samo v ‹EH›, 352, in v ‹HI›, 475, z vodilko h kvadrofoniji.

PRIM: kvadrofonija.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!