SKLADBA Z GROZDI = (♦CLUSTERKOMPOSITION♦)

NEM: Clusterkomposition, Cluster–Komposition.

ET: Grozd.

D: Naziv za skladbo, ki nastane s tehniko skladanja grozdov.

KR: Obe obliki NEM-zapisa sta enakovredni. Pojem se ne nanaša na tiste skladbe, v katerih se tu pa tam pojavljajo grozdi, ne glede na to, ali jih skladatelj nadzorovano sklada (kot npr. v nekaterih delih Žalostinske žrtvam Hirošime K. Pendereckega), temveč samo na tiste, kot je npr. Ligetijeva Volumina, pri katerih skladanje grozdov hkrati rezultira tudi kot s. iz c. (gl. KM skladanje grozdov). Pojem je zelo primeren za označevanje določenih ­postopkov, zlasti v šestdesetih letih 20. stoletja, vendar je nenavadno dvopomenski, tj. pomeni tako s. g. kot tudi skladbo iz grozdov (podobno kot Klangkomposition). Zaradi praktičnosti ga je vendarle najbolje uporabljati v izvirni NEM-obliki.

GL: grozd, gostota, sprememba gostote, stopnje gostote, mikropolifonija, polje, skupek tonov, statistična glasba, tekstura.

PRIM: (Clusterkomposition), skladanje grozdov = (Clusterkomposition), skladba iz zvoka = (Klangkomposition).

‹GL›, 78–80; STEPHAN 1972

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!