RAKOV POSTOP (VRSTE, SERIJE) = (♦RETROGRADNI POSTOP [VRSTE, SERIJE]♦)

ANG: retrogradation (of set, row), retrograde (set, row); NEM: Krebs(reihe), Krebs(-Reihe); FR: forme rétrograde (de la série), récurrence, rétrogradation (de la série); IT: cammino a ritroso, retrogrado.

ET: Serija.

D: V terminologiji glasbe 20. stoletja, posebej v dvanajsttonski in serialni tehniki, naziv za eno od oblik vrste, serije, ki jo dobimo tako, da osnovno obliko vrste beremo od konca proti začetku.

osnovna oblika vrste:

A. Schönberg, Variacije za orkester, op. 31

GL: dvanajsttonska tehnika (skladanja) = (dodekafonija), dvanajsttonska vrsta, serija, oblika vrste, serije, serialna tehnika (skladanja).

PRIM: obrat (vrste, serije) = (inverzija [vrste, serije]), osnovna oblika (vrste, serije) = (Grundgestalt), rakov obrat (vrste, serije) = (retrogradna inverzija [vrste, serije]), (retrogradna oblika [vrste, serije] ).

‹APE›, 247; ‹BASS›, II, 65; ‹CAN›, 156; ‹CH›, 305; ‹FR›, 74; ‹HI›, 252; ‹HO›, 866, 876; ‹JON›, 250; ‹L›, 318; ‹M›, 102–103; ‹MI›, III, 554–555; ‹RAN›, 697; ‹RIC›, II, 73; ‹RL›, 496–497; ‹VO›,107–108

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!