PSIHEDELIČNI ROCK, PSIHEDELIČNA ROCK GLASBA = ♦ACID ROCK♦ = ♦HEAD ROCK♦

ANG: psychedelic rock (music); NEM: psychedelische Rock (musik).

ET: ANG psychedelic = tisto, kar sladi dušo; iz grš. psych = duša, duševno življenje; deloűn = objaviti, pojasniti, iz dêlos = očiten, viden (‹KLU› 568); ali: lat. deliciae = radost, naslada (‹KL›, 1186).

D: »(Naziv za) rock glasbo, ki so jo izvajale številne skupine … skupine na Zahodni obali ZDA v drugi polovici šestdesetih let … Pojem lahko pomeni: 1) da je psihedelična glasba nastala pod vplivom drog, 2) da je določena ali primerna za poslušanje v stanju omamljenosti od droge 3) da širi … vizije in halucinacije, ki so podobne tistim v stanju omamljenosti od droge. Noben od teh mogočih pomenov ni objektivno pravilen. Skladbe, ki jih imamo za psihedelične, redko naredijo vtis, da izvirajo iz kakšnega razburljivega navdiha … Predolge kolektivne improvizacije … prej opozarjajo na to, da poskušajo glasbeniki svoje zvočne in koloristične vizije izraziti z glasbo; predolga trajanja lahko nakazujejo na spremenjeno občutenje za čas pri tistem, ki je pod vplivom droge (npr. na live posnetkih skupine The Greatful Dead) … Izraz … je takoj sprejela založniška industrija in z njim etiketirala številne nedolžne skupine, ki z drogami niso imele nobenih izkušenj. Značilno je, da je basist skupine The Baroques na ovitku njihovega prvenca leta 1967 priznal: ‘Naše glasbe nikoli nismo imeli za psihedelično, dokler ji tega niso pripisali.’« (‹KN›, 161)

KR: Pojem zares zahteva kritično stališče, ki je izraženo v D, nikakor pa ga ne moremo izključiti iz eksponiranega naziva rock glasbe.

Kolektivno improvizacijo je v D bolje zamenjati s skupinsko improvizacijo, saj ima v tem Pojmovniku kolektivna improvizacija specifičen pomen, po katerem se razlikuje od skupinske improvizacije. Vendar tako ena kot druga v tem primeru nista svobodni improvizaciji.

GL: rock, rock glasba.

PRIM: acid rock = head rock.

‹FR›, 70; ‹HR›, 294–297

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!