POSTMODERNIZEM = (♦POSTMODERNA♦)

ANG: postmodernism; NEM: Postmoderne; FR: postmodernisme.

ET: Lat. predl. post = potem; modernizem.

D: 1) »Postmodernizem je bleščeč pojem, beseda, ki je v ustih vseh, o kateri se razpravlja po časopisih, revijah, knjigah najširšega področja. Dlje kot pa razprava traja, manj je jasno, kaj ta pojem zares pomeni … Iz begajoče razprave ne bi … smeli sklepati, da gre preprosto za slepljenje, za navidezne probleme. Kot poskus spoznavanja pomembnih teženj našega časa je ta razprava upravičena, celo nujna.« (DANUSER 1990: 82)

2) »Postmodernizem je lahko koristen pojem pri pisanju in razmišljanju o glasbi, ki ni več usmerjena v prihodnost, ampak je brezčasna po svoji vključujočnosti tolikšne človeške kulture, kolikor je lahko zaobjame njen skladatelj.« (‹GR›, 123)

KM: Pripona -izem običajno nakazuje naziv za slog, obdobje ipd. […].

KR: Problematičnost pojma izvira iz nedoločne osnove modernizem, tako se lahko pojasni izrazita omejenost D 2 (ki na neprimeren način pravzaprav razvrednoti skladatelja), za katero ni toliko kriv samo njen avtor (ki v D modernizma p. tudi sam imenuje »neverjeten« – gl. ‹GR›, 122, in D modernizma) kot sama nedoločnost pojma. Pri iskanju določil njegovega pomena nam ne pomaga niti ta formulacija J.-F. Lyotarda, vrhunskega strokovnjaka za p., v LYOTARD 1986: 126: »’post’ v ‘postmodernem’ ne označuje vrnitve, pogleda nazaj, povratne vezave,1 tj. ponavljanja, temveč proces s (predpono) ‘ana-‘, proces analize, anamneze, anagogije in anamorfoze, ki obdeluje ‘začetno pozabo’.«

P. je danes zelo popularen, ne glede na to, da ni znano, kaj točno pomeni. Če se že uporablja, potem bi bilo treba vedeti, kaj razumemo kot osnovo, ki je zanikana s predpono post-. (Specifikacija, ki se sugerira v D modernizma, pomeni, da je p. nesmiseln pojem – kar je, kot je videti, res – prim. pomensko funkcijo predpone post- v postserialni glasbi).

GL: glasba 20. stoletja (predvsem D 2), nova preprostost = (neue Einfachheit), nova romantika.

PRIM: moderna glasba, moderna, glasbena, modernizem, (postmoderna).

‹BOSS›, 133–137; KONOLD 1982; ‹M›, 519

1 V izvirniku so navedeni ANG-pojmi »come back«, »flash back«, »feed back«.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!