(POLITONALNOST) = ♦POLITONALITETNOST♦

(ANG: polytonality; NEM: Polytonalität; FR: polytonalité; IT: politonalità.)

ET: Iz pridevniške oblike samostalnika politonaliteta; pripona -ost označuje značilnost, lastnost, stanje in podobno (‹BAB›, 290–292).

D: Naziv, vendar napačen, za značilnost, lastnost, odliko politonalitete.

KM: V KR tonalitete se opozarja na vsebinsko problematično obliko pridevnika »tonalen«, do katerega je najbrž prišlo z nepremišljenimi prevodi iz tujih jezikov.

KR: Medtem ko je raba pripone »-ost« v politonalitetnosti izdatna in priporočljiva, je p. – in vse izpeljanke pojma – treba izključiti iz uporabe zaradi problematične pridevniške osnove »tonalen« (namesto »tonaliteten«).

GL: antitonalitetnost = (antitonalnost), atonikaliteta, atonikalitetnost, atonikalnost, bitonalitetnost = (bitonalnost), multitonalitetnost = (multitonalnost), pantonalitetnost = (pantonalnost).

PRIM: atonalitetnost = (atonalnost), metatonalitetnost = (metatonalnost), mikrotonalitetnost = (mikrotonalnost), (polimodalnost) = (polimodalitetnost), politonaliteta, politonalitetnost, prototonalitetnost = (prototonalnost), tonalitetnost = (tonalnost).

‹P›, 240

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!