POLITONALITETNOST = (♦POLITONALNOST♦)

ET: Politonaliteta; pripona -ost označuje značilnost, lastnost, stanje in podobno (‹BAB›, 290–292).

D: Naziv za značilnost, lastnost, odliko politonalitete.

KM: V KM tonalitetnosti se opozarja na tvorbo besed s pripono -ost.

KR: Priporočena je uporaba pojma v njegovem specifičnem pomenu glede na politonaliteto, kot je navedeno v D.

GL: antitonalitetnost = (antitonalnost), atonikaliteta, atonikalitetnost, atonikalnost, bitonalitetnost = (bitonalnost), multitonalitetnost = (multitonalnost), pantonalitetnost = (pantonalnost).

PRIM: atonalitetnost = (atonalnost), metatonalitetnost = (metatonalnost), mikrotonalitetnost = (mikrotonalnost), (polimodalitetnost) = (polimodalnost), politonaliteta, (politonalnost), prototonalitetnost = (prototonalnost), tonalitetnost = (tonalnost).

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!