(POLIRITMIKA) = (♦POLIRITMIJA♦) = ♦POLIRITEM♦

ANG: polyrhythm, polyrhythmy (gl. KR), polyrhythmics (‹RAN›, 516 – gl. KM); NEM: Polyrhythmik; FR: polyrythmie (gl. KR); IT: poliritmica (gl. KR).

ET: Predpona poli- iz grš. polý = mnogo; ritmika.

D: V D 1 poliritma vidimo, da poliritmika pomeni enako kot poliritem.

KM: ANG-ustreznica »polyrhythmics« je sestavljena glede na samostalnik »rhythmics«, ki je naveden v ‹RAN›, 516 (gl. KR ritmike).

KR: ANG-pojem »polyrhythmy« (‹SLON›, 1477, ‹P›, 240) je izmišljen (gl. KR poliritmije). FR-pojem »polyrythmie« (gl. ‹BR›, 137, ‹P›, 140) ima v tem Pojmovniku enak pomen, kot ga ima poliritmija (gl. KR poliritmije). Toda v ‹TLF› ni niti pojma »polyrhytmique« niti kateregakoli drugega sorodnega pojma. V ‹DLI›, XIII, 751, se pojavi le pridevnik »poliritmica«. V ‹L› ni navedenega nobenega pojma, sorodnega p., v samostalniški obliki. Resno vprašanje je torej, iz katerega samostalnika so tvorjeni pridevniki v ‹L›, 411, ki smo jih že navedli v KR poliritma, zato ker v ‹L›, 477, obstajata pojma »ritem« in »ritmika«. Glede na pomen ritmike je p. dvoumen. Treba bi ga bilo nehati uporabljati ali pa ga zamenjati s poliritmom.

GL: ritmika.

PRIM: polimeter = (polimetrija) = (polimetrika), poliritem = (poliritmija).

‹EH›, 257, 261; ‹HI›, 359; ‹RL›, 740–741 

Author

Dodaj odgovor