(MODALNOST) = (♦MODALITETNOST♦)

(ANG: modality; NEM: Modalität; FR: modalité; IT: modalità.)

ET: Od pridevniške oblike samostalnika modus; pripona -ost označuje lastnost, stanje ipd. (‹BAB›, 290–292)

D: Nepravilen naziv za kvaliteto, lastnost modusa.

KM: Kot je tonalnost nastala iz vsebinsko dvoumnega slovenskega pridevnika »tonalen«, iz samostalnika tonaliteta (gl. KR tonaliteta), tako je v m. dvoumen pridevnik »modalen«, izpeljan iz samostalnika modus. (Ustrezna pridevniška oblika bi bila »modusni«, kot je tudi navedeno v KR modusa.) No, za razliko od tonalitete, pri kateri je »tonus« sumljiva ET osnova, modus kot neizogibna tujka – zlasti kot kao tehnički pojem – upravičuje tak internacionalizem, zlasti zato, ker se ni mogoče znebiti izraza »modalen«. Torej, naj bosta oba pridevnika vsaj enakovredna!

KR: Modalnost, tudi ne glede na KM, pomeni pravzaprav isto kot modaliteta (gl. D 1 modalitete in KR modalitetnosti). Modalnost se je pa že toliko uveljavila, da je skoraj nemogoče zahtevati opuščanje tega pojma (za razliko od tonalnosti, ki v povezavi s tonaliteto in tonalitetnostjo vseeno predstavlja povsem različen primer; gl. KM modalitete). Modalnost je torej preprosto naziv za kakovost, lastnost, odliko modusa, čeprav bi namesto tega pojma bilo boljše uporabljati modalitete.

GL: modus, neomodalnost = (neomodalitetnost), (polimodalnost) = (polimodalitetnost).

PRIM: modaliteta, (modalitetnost), tonalitetnost = (tonalnost).

‹P›, 187

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!