MIXED MEDIA (ART) = ♦INTERMEDIA (ART)♦ = ♦MULTIMEDIA (ART)♦

ANG: mixed media (art), mixed-media (art); NEM: mixed Media; FR: mixed media, mixed-media.

ET: ANG mixed = mešan, množina od lat. medium = sredina, tisto, kar posreduje, od medius = srednji, ki posreduje (‹KLU›, 469).

D: 1) »(Naziv za) povezovanje medijev plesa, filma, tonske umetnosti, gledališča in environmentnega oblikovanja prostora, ki presega čisti značaj likovnih umetnosti, izhaja pa iz zgodnjih izkušenj z dadaistično akcijsko umetnostjo.« (‹THO›, 157)

2) »Pojem, ki se nanaša na dela, v katerih se glasbeni, gledališki, verbalni in vizualni dražljaji lahko kombinirajo drugače kot v konvencionalnih zvrsteh, kot je opera. Ideja je očitno prišla od happeninga, v mixed media je pogosto vključena podobna stopnja veselega kaosa, kot v Cageevem Theatre Piece (1960), Variations V (1965) ali HPSCHD (1967/69). Skladatelji, ki ustvarjajo v avantgardistični tradiciji, so včasih skušali skladati na zelo natančen način, npr. Stockhausen v Originale (1961); sem praktično sodi tudi celoten Kaglov opus.« (‹GR›, 121)

KR: D sta navedeni le zato, da se potrdi enak pomen pojma intermedia in multimedij. Vseeno pa SD 2 vsebuje veliko napačnih podatkoGL: a) Stockhausenovi Originale vsekakor sodijo prej v glasbeno gledališče (v smislu NEM »musikalisches Theater« – gl. KM glasbenega gledališča), kot pa v mixed media; b) celoten Kaglov opus seveda ne sodi v mixed media (in tudi ne v intermedia in multimedia): njegova dela, ki ne zahtevajo konvencionalne koncertne izvedbe, je prav tako bolj opravičeno uvrščati v glasbeno gledališče, oz. v instrumentalno gledališče.

Od teh treh pojmov se vsekakor priporoča uporaba multimedia, tudi v slovenski obliki: »večmedij«, into zato, a) ker je najbolj pogost in priljubljen; b) ker je izvirni ANG pojem razmeroma dobro udomačen v slovenščini. Seveda pa je treba upoštevati dejstvo, da obstaja več prevodov obravnavanega pojma (kot npr. »mešana tehnika«, »multimediji«, »večmedij«), pri čemer včasih prevod lahko izrine značaj tehničnega pojma oz. strokovnega izraza. (Gl. še KR intermedia in multimedia.)

Pisanje pojma s črtico je redkejše.

GL: okoljska umetnost, fluxus, fonoplastika, glasbeno gledališče, happening, performans, totalno gledališče, zvočna skulptura.

PRIM: intermedia (art) = multimedia (art).

‹BOSS›, 93–94 = sopomenka multimedia in intermedia; ‹FR›, 53 = gl. tudi multimedia art; ‹IM›, 247 = gl. tudi multimedia; ‹RAN›, 498; ‹SLON›, 1467; ‹V›, 489–492 = sopomenka multimedia in intermedia.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!