MISTIČNI AKORD = ♦SINTETIČNI AKORD♦ = ♦PROMETEJEV AKORD♦ = ♦SKRJABINOV AKORD♦

ANG: mystic chord; NEM: mystischer Akkord; FR: accord mystique; IT: accordo mistico (per quarte sovrapposte).

ET: Grš. mystikós = ki pripada misterijem, skrivnosten (‹DUD›, 447); akord.

D: »Teofizični (naziv za) Skrjabinov kvartni akord, ki je postal posebno znan prek njegovega orkestralnega dela Prometej, pesnitev ognja, op. 60 (1911), ter se zato imenuje tudi Prometejev akord. Skladatelj je v njem videl … nepopoln odsev 8. do 14. parcialnega tona (c d e –fis [G] +as –b; ‘sintetični akord‘). Pri Skrjabinu se mistični akord pojavlja že v 1. stavku 4. klavirske sonate, op. 30 (1903) (gl. mdr. takta 18 in 22), potem pa tudi v (Scherzu za klavir iz 1905), op. 46.

Tukaj se (mistični akord) kaže kot dominantni septnonakord z dvojnim zadržkom (fis1 in a1) proti kvinti (G1). Sloves, ki ga ima mistični akord v Skrjabinov dellih okrog in po op. 60, temelji na uporabi, ki zanika njegov funkcijski izvor. V zadnjih 9 taktih 7. klavirske sonate, op. 64 (1911/12), je tonska zgradba sestavljena izključno iz 6 tonov mističnega akorda, transponiranega na fis, njegova horizontalna in vertikalna uporaba pa deluje kot napoved dvanajsttonske tehnike. Pri Skrjabinu pa horizontalne in vertikalne kombinacije med toni določa intervalna struktura določega akorda, medtem ko pri Schönbergu to nalogo prevzame dvanajsttonska vrsta. Pozneje je Skrjabin uporabljal tudi druge sintetične akorde.« (‹HU›, 620)

KM: Mistični akord se kot primer 2 nahaja tudi v D kvartnega akorda.

V ‹JON›, 245, je navedeno »abstraktna lestvica«, iz katere je izpeljan mistični akord:

V ‹FR›, 70, se kot izvor mističnega akorda ne navaja te, ampak podobno lestvico (gl. primer v D Prometejeve lestvice). Ta lestvica se v ‹JON›, 245, navaja kot primer ene izmed Skrjabonovih sintetičniih lestvic.

GL: agregat (D 1), akord, kvartni akord, Prometejeva lestvica, sintetični akord.

PRIM: Prometejev akord.

‹APE›, 187 = vodilka h kvartnemu akordu; ‹BKR›, III, 193 = vodilka k »Skrjabin, Alexander«; ‹FR›, 56; ‹GR6›, XIII, 8; ‹HI›, 310 = vodilka k sintetičnemu akordu; ‹JON›, 180–181; ‹L›, 8; ‹RAN›, 524; ‹SLON›, 1469

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!