(JAKOST) = (♦DINAMIKA♦) = ♦INTENZITETA (TONA)♦

ANG: intensity, loudness, volume; NEM: Intensität, Klangstärke, Lautheit, Lautstärke, Schallstärke, Tonstärke; FR: intensité, volume (du son); IT: intensità (sonora), volume del suono.

KM: V akustiki se glasnost razlikuje od intenzitete:

»Glasnost (= Lautstärke) se določa kot definirana intenziteta med mejami izrazito velikih območij energije, ki se širi od zaznavanja tona do meje bolečine«. (‹EH›, 187).

»Intenziteta je v akustiki količina zvokovne energije, ki se kot moč zvoka meri na izviru zvoka, t.j na mestu, kjer zvok nastaja.« (‹EH›, 150).

Razlika med dinamiko in intenziteto je tipična za terminologijo glasbe 20. stoletja (gl. KM in KR intenzitete).

PRIM: intenziteta (tona) = (dinamika)

‹P›, 122

1 V izvirniku piše »Schallstärke«. O razliki med NEM pojmoma »Schall« in »Klang« gl. D 1–3 in KM zvoka.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!