INTERMEDIA (ART); ♦INTERMEDIJSKA UMETNOST♦ = ♦MIXED MEDIA (ART)♦ = ♦MULTIMEDIA ART♦

ANG: inter-media, intermedia; NEM: Inter-media, Intermedia, intermediäre Kunst; FR: intermedia.

ET: Lat. predlog inter = (iz)med, na sredi nečesa (‹KLU›, 334); množina od lat. medium = sredina, tisto kar posreduje, od medius = srednji, ki posreduje (‹KLU›, 469).

D: Isto kot mixed media (art) in multimedia (art).

KM: NEM pojem »intermediäre Kunst« je obdelan v ‹THO›, 123–126, je povsem istopomenski z intermedio in mixed media, oz. multimedia.

KR: Čeprav je intermedia isto kot mixed media in multimedia (V KOSTELANETZ 1968 se omenja celo »theatre of mixed means«!), je multimedia najbolj pogosta in običajna, ter se zato priporoča uporaba tega pojma.

Če se že uporablja intermedia, potem se priporoča njegova izvirna ANG-oblika, ker bi se s prevajanjem v slovenščino skrajno zameglila njegova že prcej sumljiva funkcija tehničnega pojma oziroma strokovne besede, npr. v »intermedij«,»med-mediji« (»intermedij« je nesmiselno, ker gre samo za fonetični prepis ANG-izvirnika). »Mediji« kot slovenska beseda ima povrh pomenske konotacije, ki ne sodijo k tistim, mišljenim z »meda« v indetrmedia – npr. V »množičnih medijih« ali »komunikacijskih medijih«. Ker je ANG-pojem v množini (kar se opaža zato, ker je v ANG najpogosteje uporablja v pridevniški vlogi, pride do določenih težav s sklanjanjem. Priporoča se, da se pojem v slovenščini sklanja. Npr.: 1) On je strokovnjak za intermedio. 2) Izkazal se je zlasti v intermedii. 3) Dosegel je uspeh na področju intermedie. Itn. Skladno s tem se tudi ne preporoča mednarodna pridevniška »intermedialen«, temveč namesto nje poslovenjena »intermedijski«, med drugim tudi zato, ker se v slovenščini pridevnik »medijski« – izpeljan iz samostalnika »medij(i)« – bolj nanaša na »medije«; npr. na »množične medije« in na »komunikacijske medije«, ki niso mišljeni v intermediji. V tem smislu se pojem poslovenjeno glasi »intermedijska umetnost« (ne »intermedialna umetnost«).

Pisanje pojma s črtico je redkejše, je pa tudi neupravičeno, ker ni nobenega razloga za ločevanje predpone -inter od osnove.

GL: okolje, okoljska umetnost, fluxus, fonoplastika, glasbeno gledališče, hap­pening, performans, totalno gledališče, zvočna skulptura.

PRIM: mixed media (art) = multimedia (art).

‹BOSS›, 93–94 = sopomenka pojma multimedia in mixed media; ‹FR›, 42 = gl. tudi multimedia art

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!