INTENZITETA (TONA) = (♦DINAMIKA♦) = (♦GLASNOST♦)

ANG: (sound) intensity; NEM: (Schall)intensität, Lautheit, Lautstärke; FR: intensité (acoustique/sonore), Niveau; IT: intensità (del suono), intensità sonora.

ET: Lat. intensus = napet, od intendere = napenjati (in = v, na in tendere = napeti, zategniti – ‹DE›, 535; ‹KLU›, 334); pripona -(i)teta, od od. -tas (-tatis), kot oznaka kvalitete, pobnavadi pridevniška osnova (nomen qualitatis) (‹BAB›, 333; ‹KLU›, 722).

D: »V akustiki (naziv za) količino zvokovne energije, ki se kot glasnost zvoka1 meri pri izviru zvoka, tj. na mestu, kjer nastaja.« (‹EH›, 150).

KM: »Ta pojem nadomešča ‘dinamiko‘ v sodobni glasbi. Hodeir definira dinamiko kot ‘ …intenziteto v celoti; kot jezik, ki izhaja iz sistematizacije intenzitete’ (HODEIR 1961: 231). S tem se poudarja večja in pomembnejša vloga, ki pripada dinamiki (intenzitetam) v današnji glasbi.« (‹JON›, 131).

V akustiki se razlikujeta intenziteta in glasnost (gl. KM glasnosti).

KR: Zanimiv je predlog za razlikovanje med intenziteto in dinamiko v KM. V vsakem primeru je intenziteta ena od štirih glavnih parametrov v serialni tehniki. Zato je ta naziv iz akustike bolj primeren za uporabo kot pa dinamika ali glasnost.

GL: parameter, serija intenzitete (tona), ton.

PRIM: (dinamika) = (glasnost), trajanje (tona), višina (tona), zvokov(n)a barva = (barva) = barva zvoka = (zvočna barva).

‹BASS›, I, 22–24; ‹BKR›, III, 19; ‹CH›, 301; ‹G›, 64–66; ‹GR6›, IX, 257; ‹HI›, 259, 260; ‹HO›, 498; ‹L›, 496; ‹LARE›, 1556; ‹M›, 19; ‹MI›, II, 572; ‹RAN›, 397; ‹RIC›, II, 471; ‹HU›, 510

1 V izvirniku piše »Schallstärke«. orazliki v pomenu NEM pojmov »Shall« in »Klang« gl. GF 1–3 in KM zvoka.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!