HIPERKROMATIKA = ♦ULTRAKROMATIKA♦

ANG: hyperchromaticism; NEM; Hyperchromatik; FR: hyperchromatisme.

ET: Grš. predlog hypér = nad; kromatika.

D: Naziv za glasbo, ki uporablja mikrointervale.

KM: Pojem navaja Boulez v naslednjem kontekstu: »Prvo, kar so skladatelji zahtevali od elektronskih sredstev, je bilo raziskovanje področja absolutnih intervalov. Tukaj nič ni nemogoče. Dosedanja temperacija na dvanajst enakih stopinj očitno izgublja svojo nujnost v trenutku, ko se iz neorganizirane kromatike1 preide v vrsto. Intervalne delitve polstopnje so, kakor je znano, že preverjene, vse do tretjine stopnje, četrtstopnje in šestine stopnje. Eksperimenti z mikrointervali so se komajda manifestirali v pomembnih delih; uveljavila se je nakekšna hiperkromatika2, ne da bi se dejansko spremenil osnovni sistem delitve intervalov, četudi v neki zelo razširjeni modaliteti.« (BOULEZ 1966c: 208)

KR: Malenkostna možnost, da razen o kromatiki govorimo tudi o kromatizmu, čeprav sta pojma sopomenki (gl. KM in KR kromatizma), nam ne daje pravice govoriti tudi o »hiperkromatizmu«, oz. o »ultrakromatizmu«, ker ta dva pojma ne označujeta sloga, obdobja ipd.

GL: četrtstopinja = (četrtton), dvanajstina stopinje = (dvanajstina tona), mikrointerval, mikrointervalna lestvica, mikrostopinja = (mikroton), mikrotonaliteta, tretjina stopnje = (tretjina tona).

PRIM: kromatika = kromatizem, ultrakromatika.

‹FR›, 40; ‹JON›, 126–127

1 V izvirniku se navaja »chromatisme«. V prevodu tega Boulezovega besedila v NEM (»An der Grenze des Fruchtlandes«, v EIMERT, H. (HRSG), 1955. Die Reiche. Informationen über serielle Misuk, H 1 (= Elektronische Musik). Wien-Ldn-Zürich: UE, 49.), ki je poln napak, je ta FR pojem preveden kot »Chromatik«.

2 V izvirniku se navaja »hyperchromatisme«, ki je v NEM preveden kot »Hyperchromatik«.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!