(HETEROMETRIKA) = (♦HETEROMETRIJA♦) = ♦HETEROMETER♦

ET: Grš. héteros = drugačem, različen; metrika.

KM: Osnova – metrika’ – po D pomeni nauk, teorijo, ter z dodajanjem predpone »hetero-« nastaja pojem brez smisla, podobno kot pri ostalih pojmih v glasbi 20. stoletja, ki so izpeljani iz metrike (polimetrika, spremenjljiva metrika).

KR: Heterometrika očitno pomeni isto kot heterometer ter je treba uporabljati heterometer namesto heterometrike.

GL: metrika, polimeter = (polimetrija) = (polimetrika), spremenljivi meter = (spremenjljiva metrika).

PRIM: heterometer = (heterometrija).

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!