(HETEROMETRIJA) = (♦HETEROMETRIKA♦) = ♦HETEROMETER♦

ET: Grš. Heterometría = razlika v meri, od héteros = drugačem, različen in métron = mera; pripona –metrija služi, predvsem v znanstveni terminologiji, za tvorjenje samostalnikov, ki označujejo merjenje, npr. geometrija (‹KLU›, 476; ‹OED›, IX, 702; ‹TLF›, XI, 748; ‹DEI›, 2444).

KR: Pojem je nesprejemljiv zaradi svojega nejasnega pomena: pripona »-metrija« je pretvorjena v samostalnik, katerega pomen se želi pojasniti s predpono »hetero-«. Očitno je, da heterometrija pomeni isto kot heterometer ter je namesto heterometrije treba uporabljati heterometer.

GL: (ametrija), meter, polimeter, = (polimetrija) = (polimetrika).

PRIM: heterometer = (heterometrika).

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!