FAZNI POMIK = ♦MODULACIJA FAZE♦

ANG: phase shifting; NEM: Phasenverschiebung; FR: déphasage; IT: phasing, cambiamento di fase.

ET: Faza.

D: 1) Isto kot modulacija faze.

2) »(Naziv za) tehniko, ki jo je razvil S. Reich, v kateri dve podskupini v kakšnem sestavu začneta igrati z istim ritmičnim obrazcem, nato začne ena podskupina pospeševati, nakar po tistem, ko sta obe podskupini nekaj časa ‘zunaj faze‘, ponovno zaigrata obrazec sočasno ‘v fazi‘.« (‹RAN›, 628)

KM: D 2 iz ‹RAN›, 628, je navedena pri geslu »faziranje« (»phasing«), medtem ko sam Reich uporablja f. p. npr. v tem kontekstu: »če kakšno število posameznih tonov pulzira v istem tempu, vendar s postopnim pomikom v razmerjih med fazami, bomo dobili veliko število glasbenih obrazcev. Če bi bili vsi toni v fazi (to je, če bi se zaigrali sočasno), bi slišali pulzirajoči akord. Če bi se toni počasi pomikali malo izven faze, bi se slišala neka vrsta valovito »razlomljenega« akorda, ki bi se postopoma zamenjal v melodični obrazec, nato bi se slišal drugi takšen akord itn. Če je proces faznega pomika dovolj postopen, postajajo slišne majhne ritmične razlike. Slišalo bi se, kako se dani glasbeni obrazci spreminjajo v druge brez spremembe višine tona, barve ali intenzitete in bi se tako vključili v glasbo, ki deluje izključno s postopnimi spremembami v času.« (REICH 1974: 17)

GL: elektronska glasba, faza, minimalna glasba, postopni proces, repetitivna glasba.

PRIM: križna modulacija (glede na D 1), modulacija amplitude = (AM) = (amplitude modulation), modulacija faze, modulacija frekvence = (FM) = (frequency modulation), modulacija zvokov(n)e barve.

‹HU›, 86–87; ‹L›, 431

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!