ANTITONALITETNOST = (♦ANTITONALNOST♦)

ET: Antitonaliteta; pripona -ost označuje lastnost, svojstvo, stanje ipd. (‹BAB›, 290–292).

D: Pojem za lastnost, značilnost, odliko antitonalitete.

KM: V KM za tonalitetnost je opozorjeno na tvorbo besed s pripono -ost.

KR: Pojem se priporoča za uporabo v specifičnem pomenu glede na atonaliteto, kot je navedeno v D.

GL: atonikaliteta, atonikalitetnost, atonikalnost, bitonalitetnost = (bitonalnost), multitonalitetnost = (multitonalnost), pantonalitetnost = (pantonalnost), politonalitetnost = (politonalnost).

PRIM: antitonaliteta, (antitonalnost), atonalitetnost = (atonalnost), metatonalitetnost = (metatonalnost), mikrotonalitetnost = (mikrotonalnost), protitonalitetnost = (protitonalnost), tonalitetnost = (tonalnost).

error: Content is protected !!