ALFANUMERIČNA NOTACIJA = ♦ČRKOVNO-ŠTEVILČNA NOTACIJA♦

ET: Grško alpha = prva črka grške abecede (sopomenka črki na splošno); lat. numerus = število; notatio = beleženje, označevanje, od notare = označiti, zabeležiti, od nota = znak, znamenje, pisni znak (‹KLU›, 508).

PRIM: črkovno-številčna notacija

error: Content is protected !!