(DINAMIKA) = (♦JAKOST♦) = ♦INTENZITETA (TONA)♦

ANG: dynamics; NEM: Dynamik; FR: dynamique; IT: dinamica.

ET: Grš. dynamikós = močan, mogoč, iz dýnamis = sila, moč, iz dýnasthai = moči, biti sposoben (‹KLU›, 163).

KM: D. se, kot poseben »kriterij« (= »critere dynamique«), tj. kot »profil intenziteti« (= »profil d’intensité«), pojavlja v specializiranem pomenu v Schaefferjevi teoriji konkretne glasbe (gl. SCHAEFFER 1966: 588–590; ‹GUI›, 154–156). Vendar v tem Pojmovniku ne bomo posebej razlagali o tem.

KR: V ‹CH›, 297, se d. definira kot »intenziteta kake note ali skupine not«, kar glede na KM intenzitete – ne drži! Intenziteta (tona) je naziv, ki je – še posebej v teoriji serialne glasbe – eden od štirih osnovnih parametrov (poleg višine, trajanja in zvokov(n)e barve).

PRIM: intenziteta (tona) = (jakost).

‹L›, 162–163; ‹P›, 55

error: Content is protected !!