DODANA VREDNOST = (♦VALEUR AJOUTÉE♦)

ANG: added value; FR: valeur ajoutée.

D: »(Naziv za) kratko vrednost, dodano kateremukoli ritmu, bodisi kot nota, bodisi kot pavza, bodisi kot pika. Poglejmo tri zelo enostavne ritme, ki imajo skupno vrednost osminko:

Transformiramo jih z ‘dodano vrednostjo’; prvemu od teh ritmov je dodana nota:

drugemu pavza:

tretjemu pika:

V praksi redko srečamo enostavni ritem pred dodajanjem dodane vrednosti …

Zadnji primer je za ‘glasbo brez mere‘ (‘= musique amesurée’): ritem je absolutno svoboden. Vidimo, kako za fragmentom A takoj sledijo njegove avgmentacije v B …; medtem ko v C dolgi trilček na celi noti prekine govor ritma. Dodane vrednosti so označene s križcem. Prva dva takta uporabljata ritem iz 5 osmink in ene šestnajstinke (dodana vrednost).« (MESSIAEN 1944: 8)

DODANA VREDNOST: Messiaen, Neuf Méditations

KM: D. v. je eden od tipičnih pojmov iz skladateljske teorije O. Messiaena (gl. modus z omejenimi možnostmi transpozicije, neretrogradni ritem).

GL: meter, mera, ritem.

‹FR›, 2; ‹G›, 58; ‹JON›, 5–6

error: Content is protected !!