CREOLE JAZZ

ANG: Creole jazz; NEM: Creole Jazz.

ET: Kreoli so potomci romanskih Evropejcev v španskih in potrugalskih kolonijah v Latinski Ameriki; jazz.

D: »(Naziv za) smer v New Orleans jazzu, ki je pomembno vplivala na njihov razvoj v dvajsetih letih. Glasba Kreolov v New Orleansu, ki so bili v francoskem delu mesta posebna skupina, je ozko povezana z latinskoameriško folkloro1. Proti koncu 19. stoletja so bili Kreoli, ki so govorili poseben francoski dialekt, ekonomsko najbolje preskrbljeni in glasbeno najbolj izobražen sloj v New Orleansu. Postavili so harmonsko-funkcijske temelje jazza in zahtevali, zlasti v aranžmajih, razvoj v smeri načrtno organiziranega muziciranja, improvizacije.« (‹RL›, 191)

KR: Izvirna ANG-različica pojma je natančen naziv za slog znotraj New Orleans jazza, zato ga ni priporočljivo prevajati v slovenščino.

GL: jazz, New Orleans jazz.

‹BKR›, I, 282; ‹HI›, 111

1 V izvirniku je »Volksmusik«. Gl. KR folka, folk glasbe, folk sloga.

DINAFON

ANG: dynaphone NEM: Dynaphone.

ET: Grš. dýnamis = sila, moč, iz dýnasthai = moči, biti sposoben (‹KLU›, 163); grš. phōn

= glas, zvok (‹KLU›, 544).

D: »(Naziv za) elektronski glasbeni instrument, ki obsega do pet oktav in ga je okrog leta 1925 sestavil R. Bertrand v Parizu. Toni so se proizvajali z oscilatorjem. Najprej so se nadzorovali s potenciometri, nato s klaviaturami. Posamezen instrument je lahko artikuliral le posamezne tone, kvinte in oktave, zato se je v izvedbi uporabljalo več instrumentov. Vibrirajoči zvok d. je bil priročen za posnemanje godal. Dinafon je prvi uporabil A. Honegger v svojem baletu Rose de Métal (1928).« (‹FR›, 25; ‹RUF›, 115)

KR: V ‹FR›, 25, se d. napačno navaja tudi kot sopomenka s telharmonijem. Gre pravzaprav za dinamofon, ne za d.!

GL: elektronski glasbeni instrumenti

‹GRI›, I, 640

(DINAMIKA) = (♦JAKOST♦) = ♦INTENZITETA (TONA)♦

ANG: dynamics; NEM: Dynamik; FR: dynamique; IT: dinamica.

ET: Grš. dynamikós = močan, mogoč, iz dýnamis = sila, moč, iz dýnasthai = moči, biti sposoben (‹KLU›, 163).

KM: D. se, kot poseben »kriterij« (= »critere dynamique«), tj. kot »profil intenziteti« (= »profil d’intensité«), pojavlja v specializiranem pomenu v Schaefferjevi teoriji konkretne glasbe (gl. SCHAEFFER 1966: 588–590; ‹GUI›, 154–156). Vendar v tem Pojmovniku ne bomo posebej razlagali o tem.

KR: V ‹CH›, 297, se d. definira kot »intenziteta kake note ali skupine not«, kar glede na KM intenzitete – ne drži! Intenziteta (tona) je naziv, ki je – še posebej v teoriji serialne glasbe – eden od štirih osnovnih parametrov (poleg višine, trajanja in zvokov(n)e barve).

PRIM: intenziteta (tona) = (jakost).

‹L›, 162–163; ‹P›, 55

error: Content is protected !!