AVTOMATSKA GLASBA = ♦RAČUNALNIŠKA GLASBA♦

ANG: automatic (composition); NEM: automatische (Komposition); FR: (composition), musique automatique.

ET: Grš. autómatos = sam od sebe, samostojen, spontan (‹DE›, 66).

D: »(Pojem za glasbo), ki uporablja računalnik …« (‹HO›, 236)

KR: Pojem se je v tej obliki pojavil (in ustalil) skoraj izključno na FR govornem območju (gl. BARBAUD 1966). V drugih jezikovnih področjih (ANG, NEM) je redek in zastarel. V ‹HO›, 236 se geslo »computer music« (= računalniška glasba) navezuje na a. g. (natančneje: na a. skladbo – »composition automatique«, vendar to ni pomembno). Namesto tega pojma se priporoča uporabo računalniška glasba.

PRIM: računalniška glasba

‹KS›, 132; ‹SLON›, 1431

error: Content is protected !!