ATONALITETNOST = (♦ATONALNOST♦)

ET: Atonaliteta; pripona -ost označuje značilnost, lastnosti in stanja ipd. (‹BAB›, 290–292).

D: Pojem za značilnost, lastnost, odliko atonalitete.

KM: V KM za tonalitetnost

V KM je ob pojmu tonalitetnost opozorjeno na tvorbo besed s pripono -ost.

KR: Pojem je priporočeno uporabljati le v zvezi z atonaliteto, kot je navedeno v D.

GL: metatonalitetnost = (metatonalnost), mikrotonalitetnost = (mikrotonalnost),protitonalitetnost = (protitonalnost).

PRIM: antitonalitetnost = (antitonalnost), atonaliteta, (atonalnost), atonikaliteta, atonikalitetnost, atonikalnost, bitonalitetnost = (bitonalnost), multitonalitetnost = (multitonalnost), pantonalitetnost = (pantonalnost), politonalitetnost = (politonalnost), tonalitetnost = (tonalnost).

error: Content is protected !!