ANALIZA SPEKTRA = ♦ANALIZA ZVOKA♦ = (SPEKTRALNA ANALIZA)

ANG: analysis of sound, sound analysis; NEM: Frequenzanalyse, Klanganalyse, Schallspektroskopie, Spektralanalyse; FR: analyse du son, analyse fréquentielle; IT: analisi del suono.

ET: Grš. análysis = razčlenjevanje, od analýein = razrešiti, opustiti (predl. aná = po, skozi in lýein = rešiti, odvezati – ‹DE›, 32); lat. spectrum = pojav, prikaz; od tu npr. red mavričnih barv, od specio = gledati (‹KLU›, 684).

D: Pojem za razčlenjevanje tonov in zvokov na njihove komponente, posebno na sinusne tone.

KM: Razen pri izdelavi instrumentov je a. s. pomembna v elektronski glasbi. A. s. je okrajšava za analizo zvokov(n)ega spektra.

GL: elektronska glasba, sinusni nihaj, ton val, zvočni spekter = (spekter) = (zvokovni spekter).

PRIM: analiza zvoka = (spektralna analiza), sinteza zvoka.

‹BKR›, II, 79; ‹EH›, 102; ‹HO›, 38; ‹P›, 19

ANALIZA ZVOKA = ANALIZA SPEKTRA = (SPEKTRALNA ANALIZA)

ANG: analysis of sound, sound analysis; NEM: Frequenzanalyse, Klanganalyse, Schallanalyse; FR: analyse du son; IT: analisi del suono.

PRIM: analiza spektra = (spektralna analiza).

‹BKR›, II, 79; ‹L›, 301

error: Content is protected !!